De wens van Vitale Kernen Zelhem om een Zelhemhuus te creëren waar cultuur, welzijn en zorg samen komen lijkt niet haalbaar. Uit een haalbaarheidsonderzoek onder belanghebbende is duidelijk geworden dat de investerings- en exploitatiebegroting een probleem is.

Vanuit Vitale Kernen Zelhem werd enigszins teleurgesteld gereageerd op de uitkomst van het onderzoek. “Zeker omdat er zoveel tijd en energie in is gaan zitten”, aldus Bert Elschot van de werkgroep. “Het is jammer dat iedereen in ‘zijn eigen hok’ blijft zitten en er niet uit durft te komen, maar het is wel een reële uitkomst als je naar het kostenplaatje kijkt.” De gemeente stelde een kwartiermaker aan om het proces te begeleiden.

Na het haalbaarheidsonderzoek onder ongeveer 25 Zelhemse partijen bleek dat vooral de financiële kant een valkuil was. “Het standpunt van ons was dat er geen Zelhemhuus kon komen zonder een gezonde exploitatie gebaseerd op een tijdsspanne van 10 jaar. en dat is helaas nog niet gelukt”, aldus Niek Willemsen, ook van Vitale Kernen Zelhem.

Als alternatief voor het Zelhemhuus is nu het idee voor een dorpskamer geopperd. De lokale partijen moeten daarin alsnog een samenwerking vinden, in de komende maanden moet er meer duidelijk worden over de invulling. Vitale Kernen Zelhem is blij dat er nu een volgende stap wordt gezet: “Ik kijk positief aan tegen de komst van de dorpskamer”, aldus Elschot. “Hopelijk ontstaat vanuit hier een groter geheel.”

Per 1 juli zijn de Stichting Welzijn Zelhem en Stichting Noodhulp gefuseerd tot een samenwerking: Stichting Naoberschap Zelhem. De nieuwe partij wil een rol spelen in de mogelijke dorpskamer. “Wij willen gaan participeren in het ondersteunen van de Dorpskamer”, schets Willemsen, die naast zijn inzet voor Vitale Kernen ook hierbij betrokken is.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8