Sinds vorige week worden bij Marveld Recreatie in Groenlo ongeveer 60 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De gemeente Oost Gelre voorziet hiermee de vluchtelingen van noodopvang, de zogenaamde ‘bed-bad-brood’-regeling. De noodopvang tot 8 april is hiermee voor de volledige capaciteit benut. Daarnaast ligt de opgave om binnen de gemeente opvang te organiseren voor minimaal een halfjaar. De mogelijkheden daarvoor worden nu onderzocht.

Inwoners laten de gemeente weten dat er vluchtelingen in leegstaande scholen en bedrijven opgevangen kunnen worden. Bij de gemeente zijn verschillende gebouwen in beeld voor de opvang, waaronder de scholen. Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland moeten panden aan bepaalde veiligheidseisen en geschiktheid voldoen, voordat ze ingericht kunnen worden voor langdurige opvang.

Omdat het om opvang gaat van minimaal een halfjaar moeten de gebouwen en de ruimtes aan andere eisen voldoen dan aan noodopvang. Zo mogen het geen grote ruimten zijn waar meerdere bedden neergezet gaan worden. Er moet voldoende privacy geboden kunnen worden, zodat gezinnen samen kunnen zijn en mensen zich in een ruimte kunnen terugtrekken. Ook worden eisen gesteld aan de aanwezigheid van badkamers/douches en keukens/kookmogelijkheden.

De gemeente Oost Gelre onderzoekt diverse locaties. Zodra de Veiligheidsregio de check heeft gedaan op veiligheid en geschiktheid, moet bekeken worden of en zo ja hoe de panden ingericht kunnen worden voor wonen gedurende langere tijd. Verwacht wordt dat eind maart meer duidelijk is.

Foto: Gemeente Oost Gelre