© Foto: RTV Ideaal

Voor de afval en grondstofinzameling zijn ondergrondse afvalcontainers belangrijke voorzieningen. Bronckhorsters scheiden hun afval heel goed en gebruiken hiervoor de ondergrondse afvalcontainers intensief. Daarom leegt Circulus Berkel de containers inmiddels vaker en zijn op enkele plekken in de gemeente Bronckhorst de ‘milieuparkjes’ uitgebreid met extra containers. Daarnaast besloot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst op drie nieuwe locaties ondergrondse containers te plaatsen.

Op de drie nieuwe locaties worden alleen voor restafval en/of PMD ondergrondse containers geplaatst, zodat inwoners hun afval beter kwijt kunnen. Er worden ondergrondse containers geplaatst aan de Groene Kruisstraat en Sarinkkamp in Hengelo en in Vorden aan de Brinkerhof. Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst besloten toch af te zien van de voorgenomen locatie aan De Eiken in Steenderen, vanwege de ligging aan de buitenrand van de wijk. De vuilnisauto moet voor deze locatie diverse woonstraten doorrijden om de container te legen. Er zijn alternatieve locaties in Steenderen mogelijk. Die onderzoekt de gemeente op geschiktheid en komen op een later moment in procedure.

Het plan voor de nieuwe ondergrondse containers lag ter inzage tot en met begin november 2022. Er zijn meerdere reacties binnengekomen voor de locaties in Steenderen, Hengelo en Vorden. De reacties over de locaties in Hengelo en Vorden hebben niet geleid tot een wijziging van deze voorgenomen locaties. Tegen het plaatsingsbesluit kan binnen zes weken na bekendmaking door belanghebbenden beroep bij de Raad van State worden aangetekend. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Bronckhorst.

© Foto: RTV Ideaal (archief)