Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het welzijn en de leefbaarheid in Bronckhorst. De gemeente kent een rijk verenigingsleven, waar heel veel vrijwilligers actief zijn. Om de enorme inzet van de vele vrijwilligers en het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben b en w van Bronckhorst besloten de raad te vragen nieuw vrijwilligersbeleid vast te stellen.

Het nieuwe beleid draagt bij aan het toekomstbestendig maken van vrijwilligerswerk en het behouden van het plezier bij de vrijwilligers. Belangrijk onderdeel is de inrichting van een centraal vrijwilligerspunt. Naar verwachting stelt de gemeenteraad in oktober het nieuwe beleid vast. “Bronckhorst is trots op haar vrijwilligers. Het is daarom belangrijk dat ze gezien en gehoord worden. En dat ze de nodige kennis voor hun vrijwilligerswerk kunnen opdoen” aldus wethouder Evert Blaauw.

”De afgelopen jaren zien we dat bijvoorbeeld vergrijzing en druk op de zorg effect hebben in Bronckhorst. Dit betekent vaak dat er minder (jongere) vrijwilligers zijn. Met het nieuwe beleid spelen we in op de knelpunten die vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Bronckhorst ervaren” aldus Blaauw. Het plan is in 2024 om in Bronckhorst een nieuw centraal vrijwilligerspunt in te richten. Uit gesprekken met diverse vrijwilligers en organisaties bleek dat er behoefte is aan ondersteuning en zichtbaarheid van vrijwilligers.

© Foto: RTV Ideaal / Gerrie Evers (archief)