Jongeren hebben door de coronacrisis meer last van hun mentale gezondheid en voelen zich minder gelukkig. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD Noord- en Oost-Gelderland waaraan bijna tienduizend middelbare scholieren mee hebben gedaan.

Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel middelbare scholieren met een verhoogd risico tussen 2019 en 2021 het risico op psychosociale problemen, angstig of sombere gevoelens, gestegen is naar 32%. “Dit was natuurlijk geen gebruikelijke situatie, een abnormale situatie die nu geleidt heeft dat meer jongeren last hebben van hun mentale gezondheid en zich minder gelukkig voelen”, aldus Inge Bos, epidemioloog bij GGD NOG. “De toename van psychosociale problematiek die in 2015 begon, lijkt door de coronapandemie te zijn versterkt”, laat de GGD NOG weten. “Met name bij leerlingen van havo/vwo is een sterke achteruitgang te zien bij de mentale gezondheid. Ook scoren meisjes aanzienlijk slechter dan jongens.” Volgens de GGD is de mentale gezondheid van leerlingen in het praktijkonderwijs nauwelijks veranderd, wat ze ‘opmerkelijk’ vinden.

Ook bij basisschoolleerlingen is de mentale gezondheid achteruit gegaan tijdens de coronapandemie. Hierover zijn bijna tienduizend ouders gehoord. “Van de basisschoolleerlingen heeft 21% een (matig) verhoogd risico op psychosociale problematiek”, aldus de GGD. “Ook onder hen heeft corona zijn sporen nagelaten: 13% van de ouders vindt hun kind somberder, eenzamer of banger door de coronaperiode.”

Volgens de GGD kunnen verschillende ingrijpende gebeurtenissen die kinderen hebben meegemaakt tijdens de coronacrisis een ‘grote impact hebben op het welzijn’. Onder de gebeurtenissen telt de GGD; quarantaine, coronabesmetting en ziekte of overlijden van een naaste. “Driekwart van de leerlingen maakte tijdens de coronacrisis minstens één van deze gebeurtenissen mee”, laat de instantie weten.

Naast het vaststellen van het probleem komt de GGD NOG ook met handvatten om tot verbetering te komen. “Wat wij kunnen aanbieden is dat wij programma’s geven voor in de klas”, laat Bos weten. “Zodat de jeugd veerkracht en weerbaarder wordt voor bepaalde situaties. Dat ze ook leren om dingen in perspectief te kunnen plaatsen zodat ze ook beter kunnen omgaan met andere situaties.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8