Nog geen driekwart van de inwoners in de regio Noord- en Oost-Gelderland ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Dit is een stuk minder dan 2 jaar geleden. Toen beoordeelde nog 4 op de 5 hun gezondheid positief. Vooral 75-plussers en mensen met een lage Sociaal Economische Positie ervaren hun gezondheid minder goed. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd in onze regio onder bijna 20.000 volwassenen en ouderen.

In 2012 en 2016 was het percentage inwoners dat de gezondheid als positief beoordeelde stabiel, beide 78 procent. In 2020 was er sprake van een lichte stijging van 80 procent en in 2022 van een grotere daling van 73 procent. In heel Nederland is sprake van een daling sinds 2020. In Noord- en Oost-Gelderland is de ervaren gezondheid iets hoger dan gemiddeld in Nederland.

Een mogelijke verklaring is dat mensen die zich in 2020 relatief gezond voelden hun gezondheid extra positief ervaarden in vergelijking met anderen die harder geraakt werden door de pandemie. De daling in ervaren gezondheid tussen 2020 en 2022 valt daarnaast op omdat nu minder mensen zich gezond voelen dan in 2016.

© Foto: RTV Ideaal