De inval van Rusland in Oekraïne is een aanval op de democratie en een schending van de internationale rechtsorde. De oorlog brengt groot humanitair leed teweeg, zowel voor vluchtelingen uit de Oekraïne als voor inwoners van dit land. Er is dringend behoefte aan onder meer voeding, onderdak en medische zorg.

De gemeenteraad besluit maandagavond in de raadvergadering over een voorstel namens de hele raad om 1 euro per inwoner van de gemeente Lochem te doneren aan Giro555 en om een uiterste inspanning te doen als gemeente om in samenwerking met de Veiligheidsregio opvang te bieden aan vluchtelingen.

”Op www.lochem.nl/oekraïne is meer informatie te vinden over hoe wij als gemeente een weg zoeken in het vluchtelingenvraagstuk en wat u zelf kunt doen” aldus Peter de Boer van de gemeente Lochem.

Foto: Giro 555