Vanaf 11 april is het niet meer nodig om je te laten testen bij de GGD na een positieve zelftest. Dit komt voort uit de nieuwe coronastrategie van het kabinet. De zelftest is betrouwbaar genoeg volgens het kabinet en is een snel middel. De hele maatschappij draagt bij aan de uitwerking en uitvoering van de strategie zegt Minister Ernst Kuipers. Wel moeten burgers regelmatig hun handen blijven wassen en een zelfzorgadvies opvolgen bij een positieve zelftest.

Het blijft wel mogelijk naar de GGD te gaan om b.v. een herstelbewijs te krijgen. Kwetsbare mensen kunnen ook nog bij de GGD terecht. Aan het massale testen komt dan een eind, wel benadrukt Kuipers dat wanneer de zelftesten niet meer voldoende zijn de testcapaciteit bij de GGD weer snel kan worden opgebouwd.

Foto: RTV Ideaal