© Foto: gemeente Oost Gelre

Soms is er nog geen mantelzorg nodig, maar willen mensen zich al wel vast hierop voorbereiden. Het nieuwe beleid van de gemeente Oost Gelre biedt mogelijkheden voor pré-mantelzorgwoningen. Zo kunnen mensen alvast dichtbij naaste(n) gaan wonen, voor wie zij later willen gaan zorgen. Pré-mantelzorgwoningen zijn levensloopbestendige woningen met een tijdelijke woonbestemming.

“Door het vaststellen van dit beleid kunnen ouderen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Bijvoorbeeld doordat er een mantelzorgwoning op het erf wordt geplaatst. De kinderen (en eventuele kleinkinderen) kunnen verhuizen naar de hoofdwoning. Ook zorgt het ervoor dat mantelzorgtaken dichtbij huis kunnen worden uitgevoerd. Zo kunnen we overbelasting van de mantelzorger voorkomen” aldus wethouder Jos Hoenderboom van de gemeente Oost Gelre.

Het college van B&W van de gemeente Oost Gelre heeft het nieuwe beleid vastgesteld, waarmee initiatieven voor (pré-)mantelzorgwoningen mogelijk zijn. Het beleid geldt voor de komende 2 jaar en wordt voor die tijd geëvalueerd. Het beleid sluit aan bij de behoefte van inwoners en de gemeente om meer initiatieven mogelijk te maken op het gebied van mantelzorgwoningen.