Door het pensioen van Willy Toonk is er een nieuwe gebiedsambtenaar gestart in het team gebiedsambtenaren van de gemeente Bronckhorst. Carola Leuverman is met veel enthousiasme aan de slag gegaan als nieuwe gebiedsambtenaar voor het gebied Oost, Zelhem en omstreken. Zij vormt hier een duo met Barny Visser.

Gebiedsambtenaren hebben als extra taak meer contact te zoeken in de kernen van de gemeente Bronckhorst en een schakel te zijn in de samenleving, tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente. Ze kunnen inwoners als sparringspartner bijvoorbeeld de weg wijzen naar onder andere geschikte locaties, mogelijke samenwerkingspartners en financieringsmogelijkheden. Inwoners kunnen bij gebiedsambtenaren ook terecht met ideeën over de woonomgeving, hulp bij het organiseren van activiteiten of bijeenkomsten of meer informatie krijgen over plannen en initiatieven in omliggende dorpen. De gebiedsambtenaren werken veelal in duo’s. Deze verschillende duo’s werken in vijf gebieden. Dit zijn de gebieden Bronckhorst Noord, Bronckhorst Oost, Bronckhorst Zuid, Bronckhorst West en Bronckhorst midden.

De werkwijze van de gebiedsambtenaren kan per gebied verschillen. Dit is afhankelijk van de vraag uit een gebied. In Vorden zijn bijvoorbeeld ondernemers erg actief. In enkele andere dorpen heb je dorpsbelangenorganisaties die zich inzetten voor de belangen van de inwoners. De gebiedsambtenaren zijn digitaal en telefonisch te bereiken. Meer informatie over de gebiedsambtenaren is te vinden op de website van de gemeente Bronckhorst.

© Foto: Gemeente Bronckhorst