Bronckhorst gaat opnieuw aan de slag met het opzetten van een jaarlijkse prijs voor ondernemers. Enkele jaren geleden lukte het niet om het van de grond te krijgen, maar de gemeenteraad ging donderdagavond akkoord met een nieuw voorstel.

“Een paar jaar geleden was het idee er ook al”, gaf wethouder Willem Buunk aan, die enthousiast is over het voorstel. “Door stroef verlopen samenwerking met ondernemersverenigingen lukte het toen niet om dat uit te voeren. Ik denk dat het ontzettend leuk en waardevol is om te doen. Ondernemers zetten zichzelf vaak niet in het zonnetje.” De discussie in de raad ging vooral over de specifieke invulling. De VVD-motie, die samen met Gemeentebelangen en D66 werd ingediend, was vrij algemeen, maar meerdere partijen wilden een richting kiezen.

Zo opperde GroenLinks het idee van een ‘duurzame ondernemer van het jaar’, terwijl CDA iets zag in een prijs voor agrariërs. Indiener VVD had geen specifieke doelgroep in gedachten. “Mijn voorstel zou zijn om het breed uit te leggen”, aldus Buunk. “Laten we met de ondernemers de werkwijze bepalen.” Uiteindelijk werd het voorstel met een ruime meerderheid aangenomen, alleen de PvdA en René Bruns van GroenLinks stemden tegen.

Foto: REGIO8