De nieuwe woonwijk Het Loo in Zelhem komt een stap dichterbij nu het college de bestemmingsplanprocedure wil starten. In eerste instantie werd geschat dat er ongeveer 150 woningen aan de rand van het dorp gerealiseerd konden worden, maar dit worden er ongeveer twintig minder.

“De grootste reden voor de vermindering zijn de klimaatadaptatiemaatregelen die zijn opgenomen in het plan”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “In het plan is ook een oplossing voor de waterproblematiek van de naastgelegen Bloemenbuurt opgenomen. Op deze manier zorgen we dat mensen droge voeten houden.” De Bloemenbuurt in Zelhem heeft vaak last gehad van wateroverlast tijdens hevige regenbuien. In de plannen voor Het Loo is een waterberging en veel groen ingetekend om dit tegen te gaan.

Ondanks de vermindering spreekt Wethouder Emmeke Gosselink van wonen van een belangrijke stap voor het dorp Zelhem: “Ik ben blij met de goede samenwerking en de voorspoedige planaanpak. Wij willen dat jong en oud in Zelhem ook goed en betaalbaar kunnen wonen. Vooral door de woningen geschikt voor ouderen in het plan kan de doorstroming de doorstroming op de Zelhemse woningmarkt goed op gang komen.”

De nieuwe woonwijk moet komen in het gebied tussen de Rondweg, de Hummeloseweg, de Orchideestraat, de Kampweg en de Toonkweg. Ongeveer zeventig procent van de woningen moet in de ‘betaalbare categorie’ vallen, waarvan dertig procent sociale huur en vijftien procent zorgwoningen zijn. Ook zijn 25 woningen bestemd voor collectief particulier opdrachtgeverschap. (CPO)

De aangepaste plannen moeten eerst nog door de gemeenteraad, naar verwachting wordt Het Loo in het voorjaar van 2024 besproken zodat er aan het einde van het jaar begonnen kan worden met bouwen.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: REGIO8 (archief)