In de ledenbijeenkomst van 15 mei aanstaande zal Nut Zelhem aandacht besteden aan zowel de fiets als vervoermiddel als aan het fietsen als bezigheid. In de combinatie van die twee komt verkeer en daarmee de veiligheid op de weg bovenaan te staan. Gelet op het aantal slachtoffers dat jaarlijks te betreuren valt, is er nog wel het een en ander aan te verbeteren.

De organisatie die veel doet om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren is Veilig Verkeer Nederland (VVN). Haar missie luidt “Iedereen veilig over straat”. VVN Verkeersouders zijn actief op basisscholen en zetten zich onder andere in voor praktische verkeerslessen en een verkeersveiliger schoolomgeving. Daan Steenman van VVN zal tijdens de ledenbijeenkomst van Nut Zelhem vertellen over hun werk en aangeven wat een ieder zelf kan doen om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal ongelukken te beperken.

De ledenbijeenkomst wordt gehouden in zaal De Ploeg van Jaimy’s restaurant en begint om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur en is gratis voor Nut leden maar ook toegankelijk voor belangstellenden tegen betaling van 5 euro.

© Foto: RTV Ideaal