De afgelopen weken kon iedereen de ontwerp-Omgevingsvisie van de gemeente inzien en hierop een reactie geven. Er kwamen 26 reacties binnen op het stuk. Vervolgens stemden burgemeester en wethouders vorige week in met de ontwerp-Omgevingsvisie ‘Bronckhorst twee keer zo mooi!’.

Van eind november 2021 tot begin januari 2022 kon iedereen 6 weken reageren op de ontwerp-Omgevingsvisie. In deze periode voerden burgemeester en wethouders ook gesprekken met stakeholders en inwoners en vroegen hen naar inbreng voor verrijking en aanscherping van de ontwerp-Omgevingsvisie. Uit deze reacties sprak waardering voor de totstandkoming, opzet en uitwerking van de Omgevingsvisie. De indieners namen de tijd om via hun zienswijzen constructief mee te denken over de ontwerp-visie. Dankzij de zienswijzen is de visie verder aangescherpt.

”Het is erg mooi dat de inspraakperiode zo constructief verliep, ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen. Inwoners, belangenorganisaties en collega overheden hebben er echt werk van gemaakt. En hielpen ons om de visie nog beter te maken. Ik wil hen daar graag mee complimenteren” aldus de verantwoordelijke wethouder Willem Buunk.