Vanaf 12 juni start de gemeente Bronckhorst met het verlagen van de bermen bij gedeelten van een aantal wegen. Kummeling Groen en Infra voert de werkzaamheden uit op verschillende locaties in de hele gemeente Bronckhorst. Het onderhoud op locatie duurt een paar uur. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer 4 weken.

Voor de veiligheid van weggebruikers en het behoud van het wegdek is het belangrijk dat bermen goed afwaterend zijn. Bermen hebben de neiging om in de loop van de tijd hoger te ‘groeien’ ten opzichte van het wegdek. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals onder andere het achterblijven van maaisel, verlies bij transporten en het achterblijven van grond bij het oogsten. De berm vormt dan een opstaande rand langs de weg, zodat het regenwater niet meer vanaf de weg de berm in kan stromen. Water op de weg kan allerlei onveilige situaties met zich meebrengen. Om dit te voorkomen moeten bermen soms worden verlaagd. “We hechten veel waarde aan biodiversiteit. Door de bermverlaging verdwijnt de huidig ontwikkelde vegetatie. Dat is jammer, maar bij deze werkzaamheden staat de bruikbaarheid en veiligheid van de weg en het behoud van het wegdek voorop”, meldt de gemeente Bronckhorst. “Na de werkzaamheden zaaien we de strook weer in. Dit zorgt ervoor dat de berm snel weer begroeid en stevig is. Waar mogelijk laten we spontane plantengroei opkomen”.

Kummeling informeert aanwonenden van aanliggende percelen via een brief over de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden blijft de weg open voor verkeer. Het kan voorkomen dat weggebruikers soms een paar minuten moeten wachten. De gemeente Bronckhorst probeert de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Kijk voor een volledig overzicht van de wegen op de website van de gemeente Bronckhorst.

© Foto: Gemeente Bronckhorst