© Foto: Drinkbare Berkelwandelaars

Sinds 26 mei loopt een per dag wisselende groep van twintig tot vijftig Duitsers en Nederlanders samen voor een drinkbare Berkel. Het begon in Duitsland in het brongebied in de Baumbergen. Inmiddels is de groep in Nederland aangekomen. Op vrijdag 7 juni zal tijdens de Berkelconferentie in Zutphen door een groeiend aantal partijen de Verklaring van de Berkel worden ondertekend. Stap voor stap kan het perspectief van een Drinkbare Berkel worden gerealiseerd: ’Anpakken!’

Langs verschillende rivieren in Nederland en in de wereld wordt op initiatief van de Nederlandse ecologe Li An Phoa gewerkt aan drinkbare rivieren. Op initiatief van Berkeldal bewoners Anne en Hans Leeflang staat dit jaar de Duits- Nederlandse Berkel centraal. Door te wandelen van het brongebied naar de monding in de IJssel in Zutphen wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit van het rivierwater en al wandelend wordt de verbinding van de mensen met hun prachtige rivier en met elkaar versterkt.

De vaste groep van vijf wandelaars slaapt onderweg bij de mensen thuis. Dat heeft in de eerste week bij gedragen aan de vorming van een Berkelfamilie van betrokken boeren, burgemeesters, kunstenaars, ondernemers, politici, natuurvrienden, kanoërs, vissers, geschiedkundigen en andere burgers. De afgelopen week hebben de wandelaars op drie plaatsen water monsters genomen. Helaas is de kwaliteit van het Berkel water stroomopwaarts bij Billerbeck al slecht: veel te veel fosfaat en nitraat. En door de vele regens zijn riolen overgelopen waardoor er juist nu een sterke aanwezigheid van E.coll bacteriën is.

Gelukkig zien de wandelaars onderweg ook hoopvolle ontwikkelingen, zoals de Berkel Spaziergang rond Billerbeck (een burgerinitiatief met grote inbreng van kunstenaars) en de nieuwe loop van de Berkel tussen Billerbeck en Coesfeld. Om op weg naar een Drinkbare Berkel in 2050 concrete stappen te kunnen ondernemen heeft het burgerinitiatief Drinkbare/Trinkbare Berkel 21 inspirerende acties geformuleerd. Deze zijn toegevoegd aan de Verklaring van de Berkel die vrijdag ochtend 7 juni op de agenda van de Berkelconferentie in Zutphen. Deze conferentie wordt dit jaar voor de tiende keer door de 3e Berkelcompagnie georganiseerd. Partijen als het Waterschap Rijn en IJssel, het drinkwaterbedrijf Vitens en Natuurmonumenten hebben al aangegeven de Verklaring te willen ondertekenen. De ondertekenaars spreken ondermeer af jaarlijks de voortgang te bespreken. Ook na 7 juni is het mogelijk dat partijen zich aansluiten bij dit initiatief.

De wandelaars onderbreken hun wandeling voor de ondertekening van de Verklaring. Daarna gaat vrijdagmiddag 7 juni om 14:00 de wandeling verder van Almen naar Warnsveld. Op zaterdag 8 juni arriveren de wandelaars in Zutphen. Rond 12:00 uur wordt met een ceremonie bij de monding in de IJssel bij gemaal Helbergen de wandeling voor een Drinkbare Berkel afgerond. De wandeling vormt het begin van een verkenning hoe we samen als Berkelfamilie een drinkbare Berkel kunnen realiseren.