Zijn aardagsvrije warmteoplossingen mogelijk voor woningen en gebouwen in de wijk de Molengronden? De gemeente Lochem deed er onderzoek naar. Op dit moment zijn er helaas weinig mogelijkheden voor de aanleg van een gezamenlijk warmtenet. Het onderzoek krijgt nog wel een vervolg. Er is onderzoek gedaan naar andere manieren om de woningen in de Molengronden te verwarmen dan met aardgas. Gekeken is naar de mogelijkheden voor de aanleg van een gezamenlijk warmtenet en naar oplossingen per woning.

Bij een warmtenet stroomt voorverwarmd water van een centraal punt naar de woningen. Daarna brengt een warmtepomp in de woning dit water naar de gewenste temperatuur. Een warmtenet verlaagt het energieverbruik voor de totale wijk. Het vervangt aardgas door elektriciteit via de warmtepomp. Het heeft veel invloed op de buitenruimte en de woning zelf.

Een warmtenet kan alleen voordeel opleveren als veel woningeigenaren meedoen. Meedoen aan een warmtenet betekent veranderingen in de woning die ruimte innemen en die betaald moeten worden. Maar ook de aansluiting op het warmtenet kost geld en eenmaal aangesloten kan je niet zomaar wisselen van warmteleverancier. Als woningeigenaar heb je nog wel de keus van wie je de stroom afneemt voor je warmtepomp.

In het onderzoek zijn het collectieve warmtenet en individuele oplossingen met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat het warmtenet de meest duurzame optie is, maar dat die oplossing in het begin veel geld kost voor de woningeigenaar. Ook vraagt het veel aanpassingen in huis. Daarnaast is de het kostenvoordeel van het warmtenet afhankelijk van het aantal deelnemers: bijna iedereen moet meedoen. Ook bleek dat de individuele oplossingen per woning goedkoper zijn. Met minder impact op de omgeving en de woning zelf.

© Foto: