Vrijdag 8 oktober vond de jaarlijkse brandweeravond voor de brandweerpost Wehl plaats. Tijdens deze avond zijn negen jubilarissen gehuldigd en is er van twee vrijwilligers afscheid genomen. De officiële handelingen zijn verricht door burgemeester Boumans.

Zonder de inzet van de vrijwilligers kan de brandweer niet functioneren in de gemeente Doetinchem. De inzet en betrokkenheid van de brandweervrijwilligers levert een onmisbare bijdrage aan de veiligheid binnen de gemeente Doetinchem. In het openingswoord van Darko Sanders, districtscommandant Achterhoek Zuid, kreeg dit dan ook de verdiende aandacht.

Negen jubilarissen kregen een oorkonde en medaille van Brandweer Nederland:
• 12,5 jarig jubileum: Timo Sijbom
• 12,5 jarig jubileum: Jasper Rieswijk
• 20 jarig jubileum: Mark Pessink
• 25 jarig jubileum: Rob de Brouwer
• 25 jarig jubileum: Robert Jansen
• 30 jarig jubileum: Erik Wienholts
• 30 jarig jubileum: Gerard Reulink
• 35 jarig jubileum: Paul Lendering
• 35 jarig jubileum: Marinus Wenting

Er is afscheid genomen van:
• Rob de Brouwer, na 26 jaar en 7 maanden als brandweervrijwilliger
• Jeffry Langeweg, na 17 jaar als brandweervrijwilliger.