De gemeente Oost Gelre wil dat 30 kilometer per uur de nieuwe norm gaat worden in de bebouwde kom van alle kernen. Ook wil de gemeente doorgaand vrachtverkeer weren in de kernen als een andere route voor vrachtwagens beschikbaar is. Aldus REGIO8

Inwoners hebben het afgelopen jaar meegedacht over verschillende verkeersproblemen in Oost Gelre. Dit heeft volgens de gemeente geleid tot nieuwe inzichten en aanvullingen. ‘Veel inwoners maken zich zorgen om de veiligheid en de snelheid op wegen, zo laat de gemeente in een schriftelijke verklaring weten. Om die reden wil de gemeente het verkeersbeleid updaten en met aanpassingen komen. Zo is de wens dat 30 kilometer per uur de nieuwe norm wordt op wegen in de bebouwde kom waar fietsers en autoverkeer op dezelfde rijbaan rijden. Het gaat in Groenlo om de Borculoseweg, Ruurloseweg, Winterswijkseweg, Industrieweg, Parallelweg en wegen naar industrieterrein De Laarberg. In Lichtenvoorde moeten de Varsseveldseweg, Het Brook (vanaf Het Veen), Aaltenseweg, James Wattstraat en wegen richting industrieterrein De Kamp worden aangepast naar 30 kilometer per uur.

Het vrachtverkeer dat dwars door de kernen van Lichtenvoorde en Groenlo rijdt met een andere bestemming moet straks gebruik gaan maken van gebiedsontsluitingswegen. ‘Niet al het vrachtverkeer moet in de kernen zijn, maar is doorgaand verkeer’, stelt de gemeente. Daarom streeft het college naar een verbod op vrachtverkeer in alle kernen van de gemeente, uitgezonderd van bestemmingsverkeer. De gemeenteraad van Oost Gelre beslist in november over de verkeersaanpassingen.

Foto: REGIO8