De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe VO school aan de Almenseweg in Vorden vorderen gestaag. Zoals bekend is het bestemmingsplan onherroepelijk en is de grond door de gemeente aangekocht. Ook krijgt het ontwerp steeds meer zijn definitieve vorm en komt de start van de bouw dichterbij.

Het definitief ontwerp van het schoolgebouw en de buitenruimte is gereed. Dat betekent niet dat er niets meer kan veranderen in het ontwerp, maar de basis voor het aanvragen van de omgevingsvergunning is klaar. De gemeente Bronckhorst is blij met het resultaat. Het gebouw past mooi in de landelijke omgeving en biedt de mogelijkheid om leerlingen eigentijds onderwijs te kunnen bieden. Onderwijs waarin letterlijk ruimte is voor persoonlijke aandacht, maatwerk en leren door doen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor VO Vorden is inmiddels door Het Kompaan bij de gemeente ingediend.

Op 24 april om 19.00 uur organiseert de gemeente Bronckhorst een bijeenkomst in het gemeentehuis in Hengelo. Ze presenteren dan samen met de directeur van de school het definitieve ontwerp en lichten dit toe. Ook het verdere proces komt aan de orde. Voor de avond zijn omwonenden uitgenodigd, maar ook andere belangstellenden zijn welkom.

© Foto: Gemeente Bronckhorst