Een aantal, voornamelijk oudere, huurders van Sité heeft de afgelopen maand mensen aan de deur gehad die vertellen dat ze in opdracht van Sité Woondiensten en installateur Kremer voor 30 euro de zonnepanelen komen schoonmaken. ”Deze opdrachten komen niet van Sité of Kremer dus eef hier dus nooit toestemming voor” laat een woordvoerder van Sité Woondiensten weten.

Kremer en Sité geven nooit opdracht voor het schoonmaken van zonnepanelen. ”Zonnepanelen regenen namelijk vanzelf schoon door regenwater. Het schoonmaken van zonnepanelen kan, als er verkeerd schoonmaakmiddel gebruikt wordt, de panelen ernstig aantasten” aldus de adviseur van Kremer.

Mochten er mensen aan de deur komen die zeggen van Sité Woondiensten en installateur Kremer te zijn neem dan contact op met de desbetreffende bedrijven.

© Foto: RTV Ideaal