Voor de langdurige verkeersproblematiek rond Laag-Keppel is een oplossing gevonden. Na overleg tussen ondernemers, belangengroepen en inwoners is er een oplossing aangedragen, wat onder meer betekent dat het doorgaande verkeer vanuit Wehl en Hummelo wordt geweerd uit het stadje.

Het advies houdt in dat de weg tussen Laag-Keppel en Hummelo, de Hummeloseweg, vanaf de rotonde bij De Woordhof wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor lokaal verkeer tussen Laag-Keppel en Hummelo blijft de route begaanbaar, waarbij er extra aandacht komt voor de fietsoversteek bij de rotonde. Ook de weg van Wehl naar Laag-Keppel wordt afgesloten. Omdat er een uitzondering komt voor landbouwverkeer, is het plan om hier een landbouwsluis te plaatsen in de Barlhammerweg. Deze moet nabij het TOP aan de Wehlse zijde van de Oude IJssel worden geplaatst, of ter hoogte van de gemeentegrens met Doetinchem.

Daarmee moet de rust qua verkeer terugkeren op wegen in Laag-Keppel, een wens van de bewoners. Edward Goossens woont sinds twee jaar aan de Dorpsstraat. Hoewel hij de voorgeschiedenis, waarin gemeente en bewoners tegenover elkaar kwamen te staan, niet kent, is hij als lid van de klankbordgroep wel blij met de oplossing: “Het is ook hoog tijd. Er rijden dagelijks bijna zevenduizend auto’s door een straatje dat er totaal niet voor gemaakt is. We hebben het nu beklonken door een eenvoudig plan, dat gedragen is door de inwoners en ondernemers. Het is echter nog een intentie, een advies. De opvolging moet nu blijken.”

Voor het dorp Hummelo was juist van belang dat de Hummeloseweg open bleef, ook aan die wens is voldaan. “Dit is waar we vier jaar lang mee bezig zijn geweest”, zegt Niels Gosselink namens de Dorpsraad Hummelo. “Voor ons als Hummelo hoefde er niks te veranderen, maar dit zijn plannen die wij gezamenlijk dragen. Nu zijn de gemeente en de provincie aan zet.”

Financiering
Bronckhorst en Gelderland maken de komende tijd afspraken, onder meer over de financiering. De landbouwsluis op de weg richting Wehl moet dit jaar nog worden geplaatst. “Streven is dat alle maatregelen in 2023 zijn gerealiseerd en de verkeersonveiligheid en de verkeersoverlast op Dorpstraat en de Hummeloseweg tot het verleden behoren”, laten de gemeente en de provincie in een gezamenlijke verklaring weten.

Zomerdijk aanpassen

Omdat de aanpassingen rond Laag-Keppel zorgen voor andere verkeersstromen moet ook de Zomerdijk nabij Achter-Drempt worden aangepakt. De provincie en de gemeente verwachten dat er meer verkeer over de Zomerweg, tussen Doesburg en Hummelo, gaat rijden door de toekomstige aanpassingen. Ook de Sliekstraat, vanaf Hummelo richting Doetinchem, wordt vermoedelijk vaker gebruikt.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8