De gemeente Oude IJsselstreek gaat 1 euro per inwoner overmaken op Giro555 voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dit komt neer op een bedrag van (afgerond naar boven) 40.000 euro. Het initiatief voor deze donatie van 1 euro per inwoner komt vanuit de gemeenteraad.

Oude IJsselstreek heeft een grote Turkse gemeenschap en er wonen ook inwoners die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Syrië. Enkele families zijn zelf persoonlijk geraakt door deze ramp. Burgermeester Otwin van Dijk heeft contacten met inwoners die familie en vrienden hebben in het getroffen gebied. Een dezer dagen brengt hij onder meer een bezoek aan de moskee in Ulft. “De gemeente leeft erg mee met alle getroffenen. De vreselijke beelden die ons bereiken, raken mij en ons als gemeente diep. Het raakt me ook dat ik zie hoe onze inwoners meeleven met de slachtoffers en massaal gehoor geven aan de oproep van diverse inzamelings- en doneeracties. Ik betuig mijn oprechte medeleven naar de Turkse gemeenschap en de Syrische inwoners in onze gemeente die dierbaren verloren hebben of onzeker zijn over het lot van hun familie en vrienden.”

Het verlies aan mensenlevens is ongekend, er zijn tienduizenden gewonden en de materiële schade is gigantisch. Hulp blijft daarom hard nodig. Giro 555 is geopend om geld te doneren en er zijn diverse hulpacties opgestart. Ook in de Achterhoek.

© Foto: Giro 555