Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week ingestemd met de laadvisie 2023-2025. In de Laadvisie zijn de uitgangspunten geformuleerd voor de laadinfrastructuur van Oude IJsselstreek en de rol van de gemeente daarbij. De laadvisie wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad en deze wordt behandeld in februari.

De gezamenlijke overheden hebben in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), onderdeel van het Regeer- en Klimaatakkoord, afspraken gemaakt om samen te werken aan voldoende laadinfrastructuur in de openbare ruimte.  Momenteel zijn er ongeveer 37 openbare laadpalen met 74 laadpunten en circa 400 elektrische voertuigen in Oude IJsselstreek. Dit zal in de komende jaren sterk stijgen. Om in 2025 in de laadbehoefte te voorzien, zijn ongeveer 200 laadpunten via 100 laadpalen nodig, in 2030 ongeveer 460 laadpunten.

”In de laadvisie staat hoe we de plaatsing van laadinfrastructuur gaan uitvoeren, welke strategie we gebruiken voor het uitrollen en wat de plaatsingsprocedure zal zijn. Gekoppeld aan de laadvisie, is een plankaart gemaakt, waarop locaties zijn aangegeven waar mogelijk een laadpaal komt. De plankaart is tot stand gekomen met participatie door inwoners” aldus de gemeente Oude IJsselstreek.

© Foto: RTV Ideaal