© Foto: gemeente Bronckhorst

Via een uitgebreid proces heeft de gemeente Bronckhorst een plan opgesteld voor de aanpassing van de Dorpsstraat in Vorden. Ook de omgeving daarvan, waaronder de rotonde Ruurloseweg, is hierin meegenomen. Het plan is gericht op het vergroenen van de verblijfsomgeving en verbeteren van de verkeersveiligheid. Bij de planvorming zijn verschillende belangengroepen actief betrokken, om zoveel tegemoet te komen aan de verschillende wensen.

Er is bij de gemeenteraad een vraag neergelegd of er 150.000 euro beschikbaar is voor de uitvoering. De gemeenteraad behandelt het voorstel in september 2024. Tijdens vier schetssessies met direct betrokken bewoners, ondernemers en organisaties in juni 2023 is input opgehaald voor een schetsontwerp voor de Dorpsstraat en omgeving. Een eerste schets is in het najaar aan de betrokken partijen gepresenteerd, waarna met diverse partijen nog afzonderlijk gesprekken zijn gevoerd om tot een optimale oplossing te komen.

“Ik wil de Vordenaren graag een compliment maken voor het constructief meedenken over dit plan” aldus wethouder Wilko Pelgrom. Voordat de raad instemt met het plan en een uitvoeringsbudget beschikbaar stelt kunnen inwoners van Vorden op 18 juni vanaf 19:30 uur tijdens een inloopbijeenkomst in het Kulturhus kennisnemen van de definitieve tekeningen. Als alles goed gaat kan de rotonde nog in 2024 worden opgeknapt. Aanpassing van de Dorpsstraat volgt dan in 2025.