In de regio Noord- en Oost-Gelderland ervaart 51 procent van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) psychische klachten. Dit is een toename in psychische klachten ten opzichte van 2019, toen ervaarde 29 procent van de jongvolwassenen in de regio psychische klachten. Daarnaast ziet GGD Noord- en Oost-Gelderland veel stress, eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd in onze regio onder bijna 3000 jongvolwassenen.

Vijf op de tien jongvolwassenen in de regio Noord- en Oost-Gelderland die deelnamen aan dit onderzoek ervaart psychische klachten. Vrouwen ervaren vaker psychische klachten dan mannen. In de meeste gevallen gaat het om lichte tot matige klachten, een kleiner deel heeft ernstige klachten. Deze psychische klachten onder jongvolwassenen zijn toegenomen ten opzichte van 2019. Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychische klachten onder jongvolwassenen een direct gevolg zijn van de coronaperiode. Toch blijkt dat deze periode zeker impact had op een groot deel van deze groep. Ruim vier op de tien van de jongvolwassenen geven aan enkel een negatieve invloed te hebben ervaren van de coronapandemie. Twee derde had tijdens de coronaperiode extra steun of hulp nodig. In de groepsinterviews geven jongvolwassenen aan dat zij sinds het verdwijnen van de coronamaatregelen weer druk zijn met allerlei zaken zoals school, stage, werk en sociale activiteiten. Ze willen graag alles doen én alles goed doen. Dit zorgt voor een volle planning, waarbij ze de lat hoog leggen en stress ervaren. Ruim vier op de 10 jongvolwassenen uit de regio geven aan zich (heel) vaak gestrest te voelen door één of meerdere factoren. Van de jongvolwassenen in Noord- en Oost-Gelderland voelt 28% zich sterk eenzaam. Een derde van de jongvolwassenen heeft in het jaar voorafgaand aan het onderzoek een enkele keer tot heel vaak aan suïcide gedacht.

In de lente en zomer van 2022 voerde GGD Noord- en Oost-Gelderland de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uit. 2892 jongvolwassenen uit de regio in de leeftijd van 16-25 jaar hebben vragen beantwoord over onder andere fysieke en mentale gezondheid, middelengebruik, rondkomen en de impact van de coronaperiode. Bovendien werd de impact van corona op jongvolwassenen onderzocht. Begin 2023 werd daarnaast aanvullend kwalitatief onderzoek gedaan, zowel op landelijk als op regionaal niveau.

© Foto: GGD Noord- en Oost-Gelderland