De eerste editie van D’RAN en HOE!? Mijn Buitengebied is alweer enige tijd geleden. Platform Veilig Ondernemen (PVO) Oost-Nederland en RuimteVitaal Regisseurs hebben met een primeur in De Radstake de basis gelegd voor een intensivering van de samenwerking.

Anton Jansen, manager PVO Oost-Nederland, kijk met een heel tevreden gevoel terug op de eerste editie. ”De hoofddoelstelling van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland is primair veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied te waarborgen. We doen dat door middel van voorlichting, bijeenkomsten, aanwezigheid op publieksevenementen met bijvoorbeeld geurtonnen.”

Wat willen agrarische ondernemers, wat betekent de energietransitie voor dit gebied, hoe staat het met de asbest-problematiek? Op dat kruispunt van deze en meerdere vragen hebben PVO Oost-Nederland en RuimteVitaal Regisseurs elkaar ontmoet en tot de organisatie van D’RAN en HOE!? Mijn Buitengebied gekomen.

PVO Oost-Nederland en RuimteVitaal Regisseurs hebben de intentie naar elkaar uitgesproken de samenwerking te verbreden. ”De uitdagingen van de Achterhoek zijn niet specifiek voor die regio, maar zien we bijvoorbeeld ook in delen van Overijssel. We kijken nadrukkelijk of het bieden van inzichten en perspectieven elders eveneens in een behoefte voorziet” aldus Koen Nieuwenhuis, een van de eigenaren van RuimteVitaal Regisseurs.

© Foto: D’RAN en HOE!? Mijn Buitengebied