©️ Foto: REGIO8

De gemeenteraad van Lochem wil meer duidelijkheid over de mogelijke komst van een opvang voor asielzoekers op het Pactum-terrein in het buitengebied van de stad. De raad wil dat het college eerst goed nadenkt over wat voor een soort opvang er komt, voordat er een overeenkomst wordt opgesteld.

“Het COA heeft de intentie het Pactum-terrein te kopen en dit door te ontwikkelen tot regionale opvanglocatie”, aldus Anja Rouwenhorst van Gemeente Belangen Lochem, namens alle fracties. “Wij als volksvertegenwoordigers moeten over een overeenkomst met een dusdanige maatschappelijke impact meebeslissen.” Een bestuursovereenkomst is een contract tussen een overheidsinstantie en een particuliere instantie.

De gemeenteraad vraagt in de motie het college voorwaarden op te stellen over potentiële overlast en sociale veiligheid voor omwonenden. Volgens de raad moeten deze voorwaarden worden opgesteld voordat er een overeenkomst met het COA wordt ondertekend. Ook wil de raad dat de bestuursovereenkomst wordt voorgelegd aan hen ter goedkeuring, zodat hij actief wordt betrokken bij de asielopvang.

Volgens de besluitvorming voor opvang asielzoekers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), kan de gemeente zelf bepalen wie de besluiten neemt. In het geval van Lochem kan het college zonder inspraak van de gemeenteraad een bestuursovereenkomst opstellen, door de motie wist de raad dit te voorkomen. “Gemeenten maken bij beslissingen over asielopvang eigen keuzes; elke situatie is anders”, zegt de VNG in hun besluitvorming.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8