De gemeenteraad van Bronckhorst heeft zich woensdagavond tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar uitgesproken over de financiële situatie van de gemeente. Een motie om de raad te betrekken bij financiële toekomstscenario werd dan ook unaniem aangenomen.

“De ontwikkeling van de financiële zaken van onze gemeente is zorgelijk”, begon Gerbert Tiecken van de VVD als indiener van de motie. “Van amper sluitende begrotingen in 2023 en 2024 naar forse te korten in de jaren daarna.” Uit prognoses blijkt dat gemeente af te gaan op een te kort van 13,7 miljoen in de periode 2025-2027. Ook de aangekondigde ravijnjaren, waarin het Rijk bezuinigd op de financiering van gemeenten, is volgens de raad zorgelijk te noemen. In de motie wordt het college opgeroepen om op korte termijn een ‘slagvaardig financieel scenario’ te ontwikkelen. Hierin willen de raadsleden ook een proactieve rol krijgen. “Betrek de raad nou, want de fracties hier hebben allemaal hun ideeën en suggesties”, aldus Tiecken.

De motie werd unaniem aangenomen, geen wonder ook. De motie werd bijna raadsbreed ingediend. Alleen de PvdA wilde niet als mede-indiener meedoen, maar had al wel toegezegd in te stemmen. ¨We denken graag constructief mee over de financiën, maar de politieke afweging moet in de raad gemaakt worden¨, aldus Johanna Bergervoet namens de PvdA-fractie. Wethouder Antoon Peppelman gaf aan dat het college al een plan van aanpak heeft om naar een sluitende begroting toe te werken. Peppelman onderschrijft de motie maar gaf ook aan hem overbodig te vinden. “We zien de mogelijkheid om in februari de raad op themavond in dit onderwerp mee te nemen.”

Die toezegging was genoeg voor de raad om unaniem met de 2e Tussenrapportage 2023 en de 1e Begrotingswijziging 2024 akkoord te gaan, wel met een kanttekening van VVD’er Tiecken: “Maak als wethouder een rondje langs de fracties in februari want we zitten misschien allemaal anders in de wedstijd.”

Over het ravijnjaar liet Peppelman tijdens de presentatie van de begroting in september weten dat de gemeente het kan opvangen omdat er goed gespaard is, maar gaf ook de kanttekeningen dat er in zijn ogen niet genoeg middelen vanuit het Rijk komen om de opgelegde taken uit te voeren. De VNG deelt die menging en geeft het advies om in afwachting van de duidelijkheid rondom de rijksgelden geen sluitende begrotingen te maken vanaf 2026. Hier lijkt de raad van Bronckhorst niet op te willen wachten.

Aan het einde van de raadsvergadering was het de beurt aan burgemeester Marianne Besselink om een laatste keer met de voorzittershamer van de gemeente Bronckhorst te slaan. Dit deed ze onder luid applaus van de raad.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale omroep REGIO8

© Foto: REGIO8