Hoewel het Gelre Ziekenhuis is gevestigd in de buurgemeente Zutphen, hebben de 19 leden van de Brummense gemeenteraad zich eensgezind uitgesproken vóór behoud van een volwaardig ziekenhuis in Zutphen. Hiermee behartigt de raad de belangen van de ruim 21.000 inwoners van de gemeente Brummen. In de motie keuren de zes fracties de aangekondigde sluiting van twee afdelingen in het ziekenhuis af. Het college krijgt de opdracht dit ongenoegen aan de Raad van Bestuur van het Gelre Ziekenhuis kenbaar te maken.

De motie werd ingediend door de nestor van de raad, de heer Tuiten. Maar het was het jongste raadslid Van As die namens de gehele gemeenteraad een toelichting op deze motie gaf. Hij liet weten dat de Brummense gemeenteraad samen optrekt met buurgemeenten Lochem, Zutphen, Voorst, Bronckhorst en Berkelland. Dit om er voor te zorgen dat inwoners van deze gemeenten ook in de toekomst gebruik kunnen maken van een kwalitatief goed Zutphens ziekenhuis. De volksvertegen-woordigers van de zes gemeenten zien grote nadelige gevolgen van de aangekondigde sluiting.

Namens het college liet wethouder Timmer weten deze motie als een belangrijke steun in de rug te ervaren. Het college is al volop in gesprek met de buurgemeenten.

© Foto: Gelre ziekenhuizen