De gemeente Lochem gaat de verkeersregeling rond de Reudinkbrug anders aanpakken. De gemeente ziet dat er vooral tijdens spitsuren files en vertragingen ontstaan in en rondom Lochem. Daarom komen ze opnieuw met een andere oplossing die moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. De nieuwe verkeersregeling gaat in de loop van woensdag 15 februari in.

Om er zeker van te zijn dat er geen vrachtverkeer over de brug gaat, gaat de gemeente Lochem een bord boven het wegdek hangen met daarop een rijhoogtebeperking. Dit gebeurt aan beide kanten van de brug. Het slechtste gedeelte van de brug kruisen ze af. Alleen op dat gedeelte mag gemotoriseerd verkeer niet stil staan. Om dit nog extra aandacht te geven plaatst de gemeente Lochem signaleringslichten en waarschuwingsborden. Omdat de gemeente de veiligheid van weggebruikers erg belangrijk vindt is er de afgelopen dagen, met de constructeur en verkeersdeskundigen van de gemeente Lochem, gewerkt aan een oplossing die zowel effectief is als veilig.

Het is volgens de gemeente niet noodzakelijk om de brug af te sluiten. “De brug biedt een belangrijke toegang voor verkeer van en naar het centrum. Een totale afsluiting van de brug gaat leiden tot meer verkeersdruk en vertraging op andere plekken. Zoals de Stationsweg, Julianaweg en het kruispunt Nieuwstad/Barchemseweg”, meldt de gemeente Lochem. De gemeente Lochem verwacht eind deze week meer te melden over de toekomst van de brug.

© Foto: Gemeente Lochem