© Foto: RTV Ideaal / Koos Zijp

Wethouder Ria Leliveld krijgt er vanaf 1 mei een taak bij: de brede asielopgave. Dit gaat over de opvang of huisvesting van Oekraïners, asielzoekers en statushouders en het faciliteren van de noodzakelijke voorzieningen. Een visie hierop is in de maak en zal binnenkort worden gepresenteerd. Wethouder Lex de Goede neemt vanaf begin de portefeuille grondzaken over van wethouder Leliveld.

De opvang van vluchtelingen uit Oekraine was vanaf het begin een taak voor burgemeesters op basis van noodwetgeving. Het rijk verving de noodwetgeving per 12 maart door gewone wetgeving. Daarnaast hebben alle gemeenten sinds de Spreidingswet de plicht asielzoekers op te vangen. Dit is nodig om de druk over de gemeenten te verdelen. Gemeenten hadden al de taak statushouders te huisvesten en te helpen met inburgeren. Voor een samenhangende werkwijze kiest de gemeente ervoor alle taken rond vluchtelingen en asiel bij één bestuurder te beleggen.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vangt de gemeente Lochem vele Oekraïense vluchtelingen op. Ook veel particulieren leveren hieraan een bijdrage en daarnaast heeft de gemeente ook wettelijke taken voor asielzoekers en statushouders. Zo ontvangt de gemeente bijvoorbeeld op dit moment minderjarige vluchtelingen in hotel Paasberg.