Het Kompaan College in Vorden en de gemeente Bronckhorst bouwen aan een mooie toekomst voor het onderwijs in Bronckhorst. De huidige gebouwen van Het Kompaan zijn sterk verouderd en niet geschikt voor het eigentijdse onderwijsconcept van de school. Met een nieuwe school aan de Almenseweg in Vorden willen ze het voortgezet onderwijs in de gemeente Bronckhorst behouden en een impuls geven.

De gemeente en de school stemden in met de intentieovereenkomst met financiële afspraken en afspraken over verantwoordelijkheden. Hierin is afgesproken dat de school zorgt voor de uitwerking van het bestemmingsplan in samenwerking met de gemeente. De gemeente brengt het bestemmingsplan vervolgens in procedure volgens wet- en regelgeving en levert voor de bouw een bouwrijpe kavel op. Met het sluiten van de intentieovereenkomst tussen school en gemeente zijn definitieve afspraken gemaakt over de ruimtelijke kaders voor de inrichting en het ontwerp van het gebouw en de omgeving en afspraken over participatie van omwonenden en andere belanghebbenden. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het gefaseerd beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de school uit het door de raad voor de nieuwbouw vastgestelde gemeentelijke budget.

In de nieuwbouw kan de school een uitgebreid en onderscheidend onderwijsaanbod bieden voor een gezonde exploitatie en behoud van het voortgezet onderwijs in Bronckhorst. Leerlingen kunnen er rekenen op een vernieuwend en inspirerend sport- en horeca/recreatieaanbod. Voor jongeren in Bronckhorst en omgeving blijft hiermee binnen een redelijke fietsafstand goed voortgezet onderwijs beschikbaar. Voor ondernemers is het een kans op een mooie samenwerking met de school. De visie van de school gaat uit van een sterke verbinding met het lokale bedrijfsleven.

Foto: Lokaal Gelderland