Donderdag hebben de schoolbesturen Stichting Essentius en Accent Scholengroep, Kinderopvang Stichting Humankind en de gemeente Oude IJsselstreek een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) in Gendringen. Een belangrijke mijlpaal op weg naar de gezamenlijke nieuwbouw voor de basisscholen De Hoeksteen, Christoffelschool en kinderopvang van Humankind. Het IKC wordt gebouwd op de locatie van de huidige Christoffelschool.

De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door mevrouw A. Romeijn, regiodirecteur Oost-Gelderland van Humankind, de heer D. Huizer, lid Raad van Toezicht Stichting Essentius, de heer R. Kraaijvanger, voorzitter College van Bestuur van Accent, en mevrouw M. Overduin, wethouder gemeente Oude IJsselstreek.

In de samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd voor een duurzame inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen alle betrokken partijen. Stichting Essentius neemt het bouwheerschap op zich. Dit betekent dat bij hen de eerste verantwoordelijkheid voor de bouw van het IKC ligt. Het IKC wordt gebouwd op de huidige locatie van de Christoffelschool.

Foto: Gemeente Oude IJsselstreek