© Foto: RTV Ideaal (archief)

Brandweerlieden uit de Duitse grensplaats Suderwick (gemeente Bocholt) kunnen in de toekomst hun Nederlandse collega’s in Dinxperlo ondersteunen bij grote branden en hulpverlening. Sinds afgelopen zaterdag is de tankautospuit van de in Suderwick gestationeerde brandweer opgenomen in het meldkamersysteem van de Meldkamer Oost Nederland. Daarmee is de brandweer van Suderwick nu ook beschikbaar voor inzetten in Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

Op weekdagen tussen 18.00 uur en 06.00 uur, en in het weekend en op feestdagen, wordt zij ook gealarmeerd bij incidenten in Dinxperlo waarbij meer hulp nodig is dan de brandweerpost Dinxperlo kan leveren. “Hierdoor wordt de wederzijdse grensoverschrijdende hulpverlening verder uitgebreid”, verklaart Thomas Deckers, Commandant van de Brandweer Bocholt.

Omgekeerd is dit in het verleden ook al gebeurd. Op weekdagen werd de brandweer van Dinxperlo gealarmeerd voor incidenten in de omgeving van Suderwick. Dit om ervoor te zorgen dat overdag voldoende personeel beschikbaar was. Nu werkt dit ook de andere kant op.

De Duitse en Nederlandse brandweerkorpsen aan de grens werken al enige tijd samen in het ‘Cross-Fire’-project om de hulpverlening aan de grens stap voor stap te verbeteren. in het kader van het ‘CrossFire’-project worden ook de mogelijkheden van een grensoverschrijdende brandweerkazerne onderzocht. Een haalbaarheidsstudie wordt momenteel besproken in werkgroepen. Het is de bedoeling om tegen het einde van het jaar de eerste resultaten te presenteren.

Foto: Brandweer Nederland