Schoonmaakbedrijf Mabeon heeft de Europese schoonmaakaanbesteding van Laborijn gewonnen. Sinds 2006 verzorgt Mabeon al het dagelijks schoonmaakonderhoud, de glasbewassing en het vloeronderhoud bij de 3 locaties van Laborijn.

Mabeon is een bedrijf uit Doetinchem, dat schoonmaak-, conciërge- en inpakwerkzaamheden uitvoert voor bedrijven en instellingen. “Het is een bijzonder bedrijf omdat wij werken met een mix van arbeidsgehandicapte mensen en medewerkers uit de reguliere arbeidsmarkt. Onder andere Wsw-medewerkers van Laborijn werken bij ons. Wij verzorgen de opleiding, begeleiding, detachering van personen die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn”, aldus Rob Migchelbrink, directeur Mabeon. Mabeon heeft een PSO 30+ certificaat. Deze hoogste PSO-trede toont aan dat tenminste 30% van het personeelsbestand bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is iets wat Laborijn heel belangrijk vindt.“Wij hebben bewust gekozen voor een aanbestedingsprocedure waar alleen ondernemers aan kunnen deelnemen die echt onze uitgangspunten voor een inclusieve arbeidsmarkt onderschrijven. In deze samenwerking zorgen we voor werk en ontwikkelmogelijkheden voor onze inwoners en Wsw-collega’s.” Aldus Jeroen Spruit, waarnemend algemeen directeur Laborijn

Jeroen Spruit vindt het fijn dat Laborijn met Mabeon blijft samenwerken: “Wij werken al jaren samen met Mabeon (Mabeon is in 2006 opgericht met de hulp van de rechtsvoorganger van Laborijn, Wedeo) en dit naar volle tevredenheid. Ik verwacht dat dit de komende jaren ook zo blijft. Mabeon past bij Laborijn; onze Wsw-medewerkers zijn gedetacheerd bij Mabeon en Mabeon heeft een aantal medewerkers vanuit de Wsw in dienst genomen. Daarnaast krijgen zij de juiste persoonlijke begeleiding. Ook vanuit Laborijn. Die persoonlijke begeleiding is iets dat wij heel belangrijk vinden”. Ook Rob Migchelbrink is blij dat zij de aanbesteding hebben gewonnen: “Laborijn is een hele belangrijke samenwerkingspartner voor ons waar we veel medewerkers opleiden en door laten groeien naar een reguliere baan. In de afgelopen jaren hebben velen de weg naar een reguliere baan gevonden via het traject Laborijn/Mabeon. Ook de komende jaren zullen weer tientallen mensen deze mooie weg kunnen volgen.”

Foto: Laborijn