Boeren in vele gemeenten staan voor grote uitdagingen, die de hele samenleving raken. Van duurzamer voedsel produceren en verminderen van de stikstofuitstoot, tot bijdragen aan de overgang naar schone energie. De gemeenten en de Cleantech Regio steunen ondernemers in de agrarische sector. Onder meer met de Regiovisie transitie voedsel, landbouw en landschap.

De landbouw is in de verschillende gemeenten duidelijk zichtbaar door de vele boerderijen, akkers en weilanden. Minder zichtbaar zijn de aan de sector verbonden leveranciers, afnemers of dienstverleners. Om alle ondernemers in de sector goed te kunnen begrijpen en steunen, ontwikkelt de gemeente komend jaar stap voor stap haar rol in de landbouw. Dat doet zij in samenwerking met spelers in de breedte van de agrarische sector en samen met onderwijs. De eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden. De nieuwe Regiovisie transitie voedsel landschap en landbouw van de Cleantech Regio helpt om de agrarische sector beter te ondersteunen.

In de Cleantech Regio werken de gemeenten samen aan het thema voedsel, landbouw en landschap (VLL). Hier krijgen onder meer projecten vorm over natuurinclusieve landbouw en korte ketens. Dat regionale samenwerking werkt, bewijzen diverse ondernemers uit Lochem, Bronckhorst en Zutphen. Zij hebben samen opnieuw een zogenaamde Europese POP3-subsidie binnengehaald. De subsidie zetten zij in om hun lokale producten nog beter aan de man brengen in de hele Achterhoek. Ze werken samen met winkels, horeca en de recreatiesector. Een divers assortiment en goede informatie moeten zorgen dat meer mensen lokale producten kennen en kopen. Tijdens het Agro Innovatie Event leggen ondernemers zelf uit hoe zij van (duurzaam) idee tot werkbaar bedrijfsmodel komen.

U kunt het meest recente Agro-Event van 24 november terugkijken via deze link. https://deinnovatiecooperatie.nl/event/