In april start Sité woondiensten samen met partner Nijhuis Bouw met onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan de 101 appartementen aan het Rode-Kruisplein in Doetinchem. Voordat het plan voor groot onderhoud en renovatie er lag is met alle bewoners persoonlijk gesproken.

Naast het noodzakelijk onderhoud dat straks plaatsvindt, zorgen verschillende energiebesparende maatregelen ervoor dat bewoners straks over een woning beschikken die energiezuiniger (minimaal energielabel A) en comfortabeler is. Bijvoorbeeld door het extra isoleren van de spouwmuren waar dat nodig is, het extra isoleren van het dak en het plaatsen van nieuwe kunststof kozijnen met isolatieglas en ventilatieroosters.

Daarnaast vroegen bewoners Sité om ook goed naar de toegankelijkheid van de woningen en het woongebouw te kijken. Onder meer door iets te doen aan de hoogteverschillen in de galerijen bewegen bewoners zich straks makkelijker door hun woongebouw.

Foto: Sité