Aan de N319 vanaf Groenlo tot aan de Duitse grens staan circa 1500 bomen, die gesnoeid worden. Dit snoeien leidt tot verkeershinder. De werkzaamheden starten vandaag in Winterswijk met een speciale omleidingsroute. Vanaf 16 januari tot half februari 2023 worden de overige bomen langs de N319 tussen Groenlo en de Duitse grens gesnoeid.

Door de middenberm in de Rondweg Zuid in Winterswijk kan provincie Gelderland geen gebruik maken van een rijdende afzetting. Daarom is in overleg met de gemeente Winterswijk besloten tot het omleiden van het verkeer via het bedrijventerrein aan de zuidzijde van de N319. Voor de veiligheid van de werkers en de verkeersdeelnemers geldt er gedurende deze omleiding een parkeerverbod langs deze route met een snelheidsbeperking van 30 km/u, aangegeven met tijdelijke bebording. De werkzaamheden starten met het snoeien van de bomen aan de zuidzijde van de N319. Het verkeer wordt vanaf maandag 9 januari tot en met woensdag 13 januari 2023 dagelijks tussen 8.00 en 16.00 uur omgeleid via de Snelliusstraat, Van der Heydenstraat, Stevinstraat, Leeghwaterwef, Buys Ballotstraat, Van Leeuwenhoekweg en via Wooldseweg, weer naar de N319. Naar verwachting wordt vanaf woensdagmiddag 11 januari 2023 de andere rijbaan van de N319 afgesloten voor het snoeien van de bomen aan de noordzijde. Verkeer wordt dan omgeleid via de Wooldseweg en komt bij de Snelliusstraat weer op de N319. Als het snoeien meer tijd in beslag neemt, zal de omleiding en bijbehorende verkeersmaatregelen worden verlengd.

Vanaf maandag 16 januari snoeit provincie Gelderland de restende bomen aan de N319 vanaf Groenlo tot aan de Duitse grens. Ook dan is de veiligheid van de werkers en verkeersdeelnemers van groot belang. Dat betekent dat provincie Gelderland gebruik maakt van een rijdende afzetting met snelheidsbeperking ter hoogte van de werkzaamheden. Daar waar nodig worden verkeersregelaars ingezet. Fietsers kunnen van het fietspad gebruik blijven maken. Indien nodig worden fietsers begeleid langs de snoeiwerkzaamheden. Naar verwachting zijn de snoeiwerkzaamheden half februari afgerond.

© Foto: Google Maps