© Foto: RTV Ideaal

Het college van de gemeente Winterswijk stelt aan de gemeenteraad voor om een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het toekennen van startersleningen. Met dit verhoogde budget kan de gemeente nog meer starters helpen bij het kopen van hun eerste woning.

De starterslening is een steuntje in de rug voor starters die hun eerste woning willen kopen. Het is een extra lening bovenop de reguliere hypothecaire lening. Hierdoor wordt een koopwoning voor starters beter bereikbaar. In 2023 kende de gemeente 20 startersleningen toe, een flinke stijging ten opzichte van de 2 jaren daarvoor, toen in totaal 9 startersleningen werden toegekend. Dit komt omdat er sinds vorig jaar relatief meer betaalbare bestaande koopwoningen in de gemeente Winterswijk beschikbaar kwamen op de woningmarkt ten opzichte van de jaren daarvoor.

”In de huidige woningmarkt is het voor veel starters moeilijk een betaalbare woning te vinden. De starterslening is niet zozeer dé oplossing voor dit probleem, maar wel een goede financiële steun in de rug. Het is goed om te zien dat men hier steeds vaker gebruik van maakt” aldus wethouder Gosse Visser van de gemeente Winterswijk.

In 2021 stelde de gemeente Winterswijk een budget van 400.000 euro beschikbaar voor het toewijzen van startersleningen. Het beschikbare budget is naar verwachting onvoldoende om voor de komende jaren startersleningen te blijven verstrekken. Daarom stelt het college de raad voor om een nieuwe verordening vast te stellen en het huidige budget te verhogen. De gemeenteraad bespreekt de nieuwe verordening en het verzoek om het budget te verhogen op donderdag 11 april en op donderdag 25 april neemt de gemeenteraad een besluit.