Met het project ‘Stone-gaard’ is de gemeente Winterswijk opzoek naar nieuwe leefgebieden voor de steenuil. Deze voor de buitengebieden van Winterswijk zo kenmerkende vogel, voelt zich thuis op en rond erven.

Met ongeveer 210 paren is Winterswijk een belangrijk kerngebied in Nederland. De steenuil komt in alle buurtschappen verspreid voor, maar met name in Corle en Miste zijn kansen om het aantal broedparen te vergroten. Bij het vergroten van het leefgebied van de steenuil, werkt de gemeente Winterswijk samen met de steenuilenwerkgroep Winterswijk en Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN).

Boerenerven met boomgaarden, schuren en ‘rommelhoekjes’ vormen van oudsher belangrijke leefgebieden voor steenuilen. In oude bomen vinden ze een geschikte holte om in te broeden en de grote variatie aan prooidieren in de boomgaard (muizen, kevers, rupsen, wormen, vogels) zorgt voor voldoende voedsel. Daarnaast bieden boomgaarden, schuurtjes en steenuilenkasten tal van schuil- en rust mogelijkheden.

De aanplant van een hoogstamboomgaard en het plaatsen van kasten is niet alleen gunstig voor de steenuil, maar draagt ook bij aan de verbetering van de biodiversiteit. Bloeiende fruitbomen zijn bovendien een lust voor het oog.

© Foto: André Eijkenaar