© Foto: Henk van Raaij

De stichting DRU Industriepark is sinds donderdag over naar een Raad van Toezicht model. Dit houdt concreet in dat directeur Gerk van der Wal de rol van directeur-bestuurder krijgt. Hij heeft de dagelijkse eindverantwoordelijkheid voor de organisatie, inclusief beleidsplannen, financiële verantwoording en aansturing van stichting en horeca. Daarbij hoort een Raad van Toezicht, die – zoals de naam het al aangeeft – op afstand toezicht houdt.

Deze stap maakt deel uit van de voortdurende ontwikkeling van het DRU Industriepark, zowel op het terrein zelf als binnen de organisatiestructuur. Tegelijkertijd zijn de statuten en doelstellingen aangescherpt om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen), de transparantie te vergroten en de Governance Code Cultuur te volgen.

“We zijn klaar voor de volgende fase om naar buiten te treden als volwaardige cultuurpartner”, verklaart Gerk van der Wal. “Met deze nieuwe structuur hebben we een stevige basis om fondsen aan te trekken en een duidelijke non-profitorganisatie te zijn, gericht op kunst, cultuur en toerisme. Maatschappelijk betrokken en relevant. Lokaal, regionaal en daarbuiten.”