Een patiëntvriendelijke binnentuin met tennistafel en planten bij de Medisch Psychiatrische Unit. Een audiovisueel apparaat op de afdeling Geriatrie, dat rust brengt voor patiënten en medewerkers. Mede dankzij kleine en grotere giften kan de Stichting Vrienden Gelre ziekenhuizen al 25 jaar financiële steun verlenen aan projecten die ten goede komen aan het welzijn van patiënten en medewerkers. Sinds dit jaar zijn de Stichting Vrienden Apeldoorn en de Stichting Vrienden Zutphen samengegaan.

Het bestuur van de Stichting Vrienden zet zich in voor het welzijn van patiënten en medewerkers. ‘De financiering van een ziekenhuis is primair gericht op de medische zorg. Voor zaken die meer te maken hebben met het psychosociaal welbevinden van patiënten en medewerkers is binnen het regulier budget niet altijd geld beschikbaar’, legt Paul Bosman, secretaris van de stichting, uit. ‘En dat zijn precies de projecten die wij financieel ondersteunen.’ Het bestuur van de Stichting Vrienden Gelre ziekenhuizen bestaat momenteel uit voorzitter Wim Bouma, secretaris Paul Bosman en penningmeester Jan Ronner. Zij zetten zich belangeloos en met veel plezier in voor Gelre ziekenhuizen. Wie met een donatie het verschil wil helpen maken voor patiënten en medewerkers, kan voor meer informatie terecht op www.gelre.nl.

Sinds januari 2023 zijn de Stichting Vrienden Gelre Apeldoorn en Stichting Vrienden Gelre Zutphen samengegaan. Eerder waren dit twee aparte stichtingen met een eigen bestuur. De nieuwe naam is Stichting Vrienden Gelre ziekenhuizen. Deze stichting verleent financiële steun aan Gelre voor beide locaties. Het gaat in het bijzonder om uitgaven die niet uit het reguliere ziekenhuisbudget kunnen worden bekostigd. Deze ondersteuning moet ten goede komen aan de service voor patiënten en hun welzijn.

© Foto: Gelre ziekenhuizen