Sinds 4 januari 2021 zit op de Nederlandse identiteitskaart een inlogfunctie die via DigiD geactiveerd kan worden. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) constateerde dat na het aanzetten van de inlogfunctie een storing in de chip ontstaat. Hierdoor kan het voorkomen dat de kaart met een documentscanner niet goed wordt uitgelezen, bij bijvoorbeeld een bank of ziekenhuis.

Deze storing doet zich niet voor met paspoorten. Het gaat alleen om de Nederlandse identiteitskaart. Inwoners van Bronckhorst die te maken hebben met deze storing in de identiteitskaart, ontvingen een brief van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), waarin zij hierover werden geïnformeerd en wat ze vervolgens kunnen doen. Het gaat om een identiteitskaart MODEL 012 met een afgiftedatum tussen 4 januari 2021 en 17 maart 2021.

Deze inwoners hebben de mogelijkheid om hun identiteitskaart tot 1 september 2022 gratis te vervangen. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden bij het gemeentehuis, online via www.bronckhorst.nl of via 0575 750250.