De subsidieregels voor het verduurzamen van gemeenschapsvoorzieningen, zoals dorpshuizen, zijn klaar en vanaf 1 december kunnen zij de subsidie aanvragen. Met de regeling faciliteert de gemeente Bronckhorst gemeenschapsvoorzieningen om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Deze uitvoeringsregels zijn een van de maatregelen gericht op transitie en herstel na de coronapandemie. Door de coronamaatregelen moesten veel organisaties hun activiteiten langere tijd stopzetten. De structurele lasten van deze organisaties met een eigen accommodatie liepen echter door. Uit onderzoek kwam naar voren dat met name energie een grote kostenpost is voor gemeenschapsvoorzieningen.

“Gemeenschapsvoorzieningen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid. Om bijvoorbeeld dorpshuizen toekomstbestendig te maken en de vaste lasten te verminderen, is deze subsidieregeling erop gericht om de structurele lasten te verlagen door te investeren in toekomstbestendige duurzaamheidsmaatregelen. Denk aan zonnepanelen, isoleren, vervangen van apparatuur, aanbrengen van duurzame verlichting etc. Er is een bedrag van 50.000 euro beschikbaar” aldus wethouder Evert Blaauw van leefbaarheid in Bronckhorst.