Voor de actie om vogelbosjes aan te planten was veel belangstelling. Deelnemers uit het Rivierengebied en in de Achterhoek gaan binnenkort bosjes voor vogels aanplanten op hun eigen terrein. Zij planten 17.300 stuks struiken en bomen op erven en op overhoekjes in dorpen en steden. Vogelbosjes is een actie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Natuur en Milieu Gelderland (NMG).

Boeren, burgers en buitenlui gaan deze vogelbosjes aanplanten op overhoekjes: stukjes land die op dit moment braak liggen. De soorten die in het bosje aangeplant worden, zijn vooral besdragende bomen als meidoorn, Gelderse roos en kornoelje. Allerlei vogels eten de bessen. Met dit streekeigen bosplantsoen worden stukjes natuur gemaakt die een waardevolle bijdrage leveren aan de versterking van de biodiversiteit en het vastleggen van CO2. Een adviseur van SLG heeft het assortiment samengesteld voor de deelnemer zodat het passend is in het landschap. Deelnemers betaalden een kleine eigen bijdrage voor de bomen. De uitdeeldag aan de 60 deelnemers in de Achterhoek vindt plaats op vrijdag 18 februari.

Foto: Stichting Landschapsbeheer Gelderland