Bronckhorst heeft vijf extra plekken aangewezen in de gemeente waar in totaal 425 nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Het gaat om uitbreidingslocaties in achtereenvolgens Hengelo, Zelhem, Vorden, Steenderen en Hummelo.

“Ik denk dat de inwoners zeker blij zullen zijn dat er versnelde stappen worden gezet om grotere hoeveelheden te realiseren”, zegt wethouder Evert Blaauw. Als eerste komt Hengelo aan de beurt voor uitvoering van de woningbouwplannen. Dit jaar kan de schop nog in de grond gaan in de buurt van zonnepark De Kwekerij. Daar komt ruimte voor ongeveer 140 woningen, hoewel de aantallen in de verschillende kernen niet in beton zijn gegoten. “We doen het gefaseerd”, geeft Blaauw aan. “Elk half jaar proberen we een aanzet te geven bij de ontwikkeling van die locaties.”

Aan de westkant van Zelhem is ruimte voor zestig huizen tussen de Hummeloseweg, de Toonkweg en de Orchideestraat. “Maar dat aantal kan oplopen”, aldus Blaauw. “Dat hangt af van de gebiedsontwikkeling.” Daaropvolgend kunnen in Vorden ongeveer 125 woningen worden gerealiseerd tussen de spoorlijn, de Mispelkampdijk en de Almenseweg. Op elke plek wordt een ‘locatiepaspoort’ opgesteld om het type woningen te bepalen. Blaauw geeft aan met name in te zetten op starters, senioren en doorstromers.

Steenderen en Hummelo
Als laatste komen Steenderen en Hummelo binnen de nieuwe plannen aan de beurt. In beide kernen is op de gekozen plekken plaats voor vijftig woningen. De gemeente wijst in Steenderen een locatie ten noorden van het trapveldje aan De Eiken aan. In Hummelo gaat het om een stuk grond tussen de Dorpsstraat en de Zelhemseweg, aan de rand van de bebouwde kom. Naast deze uitbreiding, wordt ook op kleinere locaties in Hummelo gekeken naar woningbouwmogelijkheden.

‘Voldoende onderbouwing’
De plannen passen bij de woningbouwambitie van 1.700 tot 2.200 woningen. Die werd recent door de gemeenteraad vastgesteld, hoewel er vraagtekens zijn over de onderbouwing. Blaauw zegt dat het aantal niet vaststaat en wijst naar de Achterhoek Monitor en het Achterhoeks Woonwensen en LeefbaarheidsOnderzoek. “Dat kan je als onvoldoende beschouwen, maar ik denk dat het voldoende is om dit aantal tot 2030 in de markt te zetten. We kijken permanent of het gas er meer op moet of dat de druk verminderd moet worden.”

Kleinere kernen
Het voornemen om in te zetten op woningbouw in de vijf plaatsen gaat volgens Blaauw niet ten koste van initiatieven in kleinere kernen. “Dit is een extra”, aldus de wethouder, die aangeeft dat er in alle 44 kernen ruimte is. “Want ook kleinere kernen hebben behoefte aan uitbreiding en dat blijft doorgaan. Of het nou gaat om Halle, Toldijk, Keijenborg of Baak. Ik kan alle plannen wel opnoemen die in behandeling zijn, maar dat blijft zeker ook van belang.”

Verkiezingsretoriek
Dat de wethouder, ook lijsttrekker van Gemeentebelangen, de extra woningbouwplannen een ruime maand voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend maakt is volgens hem geen bewuste planning. “Dit is niet in relatie tot de verkiezingen, dit is een vervolg van de ontwikkelingen uit de woonvisie”, aldus Blaauw, die wijst naar ruim 1.400 arbeidskrachten in de Achterhoek waar woonruimte voor moet zijn. “Het zou slecht zijn om daar nu nog weer een half jaar mee te wachten. Dan heb je alleen vertraging, geen versnelling.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8