Bronckhorst is tevreden over woningbouwprojecten in de gemeente die zijn opgestart via het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en willen het nu als vaste werkwijze toevoegen aan het woonbeleid. Om meer woningen te realiseren voor jongeren wil de gemeente in Wichmond, Halle en Zelhem nieuwe CPO-projecten opstarten.

Bij het zogenaamde CPO is het de bedoeling dat jongeren zich verenigen en gezamenlijk opdrachtgever zijn van het nieuwbouwproject. De voordelen van werken via het model is vooral dat de woningprijs lager ligt. Zo hoeft er geen marge naar een projectontwikkelaar te gaan die betrokken is bij de realisatie van de woningen. Ook hebben toekomstige bewoners meer invloed op hun toekomstige huis.

In Wichmond komen twaalf woningen volgens het CPO-model aan Ludger, in Halle komen vier van deze woningen aan de Tarwestraat. In Zelhem verwacht de gemeente ongeveer twaalf woningen te kunnen realiseren aan Het Loo, een definitief aantal moet hier nog worden vastgesteld. In Bronckhorst zijn er de afgelopen jaren in totaal 46 jongeren aan een woning geholpen via CPO-projecten in Steenderen, Vorden, Zelhem en Hengelo.

In 2018 is Bronckhorst projectmatig begonnen met het inzetten van CPO voor het probleemstuk huisvesting voor jongeren, nu wil het college het dus toevoegen als vaste werkwijze. “Onze inwoners hebben grote behoefte om zelf aan de slag te gaan met woningbouw “, aldus wethouder Emmeke Gosselink. “Bouwen in CPO is hard werken, maar de beloning van het harde werken is wel een betaalbaar huis naar wens.”

Voordat het CPO wordt opgenomen in de woonvisie van de plattelandsgemeente moet het eerst worden goedgekeurd door de raad.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: REGIO8 (archief)