© Foto: Gemeente Oude IJsselstreek

In een deel van 2022 en 2023 is er een reconstructie geweest voor de Zeddamseweg/ Ettensestraat in Etten. De weg is duurzaam veiliger ingericht, waarbij meer ruimte voor de fietser gecreëerd is en snelheidsremmende maatregelen zijn toegepast. In 2023 is daar, na het aannemen van een motie van de raad een verbod voor vrachtverkeer aan toegevoegd.

Met het in gebruik nemen van de weg na reconstructie kwamen er meldingen van overlast van vrachtverkeer op de industrieweg in Terborg en de Rijksweg in Gaanderen. Het college heeft het verkeersbesluit van 5 oktober 2023 heroverwogen en besloten om het verkeersbesluit, zijnde de geslotenverklaring voor vrachtverkeer op de Ettensestraat en de Walstraat in Terborg, in te trekken.