In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid, die voor iedereen in Bronckhorst gelden. De Bronckhorster APV stamt uit 2016 en b en w besloten vandaag de raad voor te stellen deze op enkele onderdelen te actualiseren.

Aanpassingen gaan onder andere over het opnemen van een artikel over vergunningsvrije evenementen, een verbod op het gebruik van lachgas en een verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties. Verder blijven voor carbid schieten nog dezelfde regels als afgelopen jaar gelden. De gemeenteraad beslist op 25 november over dit voorstel.

Verder is het voorstel een artikel op te nemen dat het in Bronckhorst verboden is om uitingen te dragen van verboden organisaties. Het gaat om uitingen van onder andere een aantal motorclubs waarvan leden betrokken zijn bij criminele activiteiten. Het dragen van dergelijke uitingen tast de veiligheid aan.

Voor carbidschieten geldt in Bronckhorst een meldingsplicht en de afsteektijden liggen op 31 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur. Als de coronamaatregelen daartoe aanleiding geven, worden deze regels op in 2022 opnieuw bekeken.